urzadzenia-siloweZajmujemy się głównie konserwacją urządzeń dźwigowych podlegającymi Dozorowi Technicznemu
– chwytaki magnetyczne
– chwytaki szczękowe
– chytaki śrubowe
– suwnice
– kompresory
– wciągi linowe
– wciągi łańcuchowe
– podnośniki hydrauliczne
– rozpieracze hydrauliczne
– pompy ściągające
– pompy wodne
– dźwigi
– podesty ruchome
– demagi
– HDS
WSZYSTKIE URZĄDZENIA BADANE PRZEZ NAS PODLEGAJĄCE DOZOROWI TECHNICZNEMU UZYSKUJĄ CERTYFIKAT ZGODNOŚC TZW. ATEST
Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji techniczno-ruchowej oraz sprawdzenia prawidłowości działania danego urządzenia inspektor UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.